Audnedal

Audnedal kommune tilbyr aktivitet på resept, røykesluttveiledning og kostveiledning via frisklivssentralen. Under finner du en oversikt over noen av aktivitetstilbudene i Audnedal. Disse endres ofte, så sjekk gjerne idrettslagenes nettsider for oppdatert informasjon.

Konsmo og Grindheim Idrettslag tilbyr ulike aktiviteter. Gå inn på deres hjemmeside for en oppdatert oversikt over hva som tilbys nå. Det som blant annet tilbys er spinning og styrketrening. Det er også trimrom både på Konsmo og Byremo.

AKTIVITET PÅ RESEPT

«Aktivitet på resept» er et tilbud for deg som ønsker å endre livsstil, og kan være starten på et bedre og mer aktivt liv. Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell eller NAV. Tilbudet består av:

• Individuell samtale med fysioterapeut ved oppstart med fokus på kartlegging av motivasjon og målsettinger.

• Aktivitet i gruppe ledet av fysioterapeut 2 ganger i uka i 12 uker. Egenandel kr.200,-.

• Avsluttende samtale etter 12 ukers reseptperiode med fokus på å finne en passende type aktivitet. Ved behov er det mulighet for forlengelse.

Konsmo Idrettslag tilbyr ulike aktiviteter. Gå inn på deres hjemmeside så får dere en oppdatert oversikt over hva som tilbys nå. Det som blant annet tilbys er spinning, styrketrening og svømmekurs. Det er trening på apparater i den gamle gymsalen på Konsmo. Da betaler man 1700 kr (voksne) og så får en nøkkel (depositum: 300 kr) til rommet. Dersom man ønsker et tilrettelagt treningsopplegg kan man ta kontakt med fysioterapeut Martine Kjerulf Narum (se under) og så legger hun opp et opplegg. Dette er det en egenandel for. For mer info gå inn på: www.konsmoil.com

For aktivitetstilbud: gå inn på de ulike nettstedene i linkene nederst på siden.

FRISKLIV UNG

  • Tilbud til barn/unge og deres familier som trenger en livsstilsendring
  • Samtale med helsesøster
  • Kostholdsveiledning 4-8 ganger
  • Veiledning med fysioterapeut med fokus på fysisk aktivitet
 • En dag i uken innendørs med en oppvarming- og styrkedel og en dag i uken er det aktivitet ute i gågruppe med staver

KOSTVEILEDNING

  • For deg som ønsker hjelp til å endre kostvaner
 • Samtale med kostveileder krever ikke henvisning

RØYKESLUTT VEILEDNING

  • For deg som ønsker hjelp til å slutte å røyke
 • Samtale om røykesluttveiledning krever ikke henvisning

KONTAKTINFORMASJON

Aktivitet på resept / fysioterapeut:

Martine Kjerulf Narum

martine.kjerulf.narum@audnedal.kommune.no

Kostveiledning:

Mailinn Syvertsen

Telefon: 913 47 405

Gro_Boge_AasheimRøykesluttveiledning:

Gro Boge Aasheim (Åseral)

Telefon: 918 40 775

gro.boge.aasheim@aseral.kommune.no