For fagpersonell

Friskliv har en egen visuell profil og det er utarbeidet ulike maler som kan være behjelpelig i arbeidet. Kommuner og prosjekter kan ha ulike behov, men her har vi samlet noen filer til nedlasting. Lykke til i arbeidet!

MALER

• reseptblokk

• powerpoint

• timeplan

• plakat-grõnn

 

NYTTIGE LINKER

• Åpne e-læringskurs på www.sshf.no