Alkovett

Når du drikker alkohol påvirker du ikke bare deg selv, men andre rundt deg. Enten det er barna hjemme, barnet i magen, kjæreste, venner eller arbeidskollegaer. Dersom du drikker alkohol er det viktig å ha et bevisst forhold til hvor mye du drikker, hvem du drikker med og når det er viktig å la det være. For noen blir alkohol et seriøst avhengighetsproblem. Ønsker du å vite mer om dette kan vi anbefale at du tar kontakt med legen din eller kommunens frisklivs- og folkehelsekontakt.

Har du spørsmål om rus? Er du rusbruker, pårørende eller jobber med rus? Trenger du en å snakke med og ønsker å være anonym? Rustelefonen er en landsdekkende opplysningstjeneste med erfarne veiledere som kan svare på spørsmål om rus og hjelpetiltak.

RUStelefonen: 08588

 

NYTTIGE LINKER:

• Avogtil.no

Helsenorge.no

• Rustelefonen på nett