Fysisk aktivitet

30 minutter hver dag!

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for alle uansett alder, gir normal vekst og utvikling og har en forebyggende effekt mot flere sykdommer og livsstilsplager. Fysisk aktivitet er en fin mulighet til sosial samvær, reduserer stress, øker overskuddet og forbedrer humøret.

Fysisk aktivitet er et vidt begrep som omfatter for eksempel lek, friluftsliv, idrett, mosjon, trening, trim, kroppsøving og fysisk arbeid. Alle aktiviteter hvor du beveger deg i hverdagen og bruker kroppen er fysisk aktivitet. Dersom du i dag har et lavt aktivitetsnivå vil du fort merke forskjellen.

Helsedirektoratet anbefaler alle voksne 30 minutter med fysisk aktivitet hver dag.

aktivitet