Kurs

Generell info

Målet med Friskliv er at deltakerne skal kjenne mer overskudd og styrke fysisk og psykisk helse. I tillegg til ulike aktivitetstilbud holder noen frisklivskommuner  ulike kurs for å hjelpe deg å ta vare på din egen helse. Klikk deg inn på din kommune i kolonnen til høyre for å finne ut mer om kurstilbudene der du bor.

 

Mer om kursene:

BRA MAT for bedre helse

«Bra mat» er et inspirasjonskurs som skal motivere, hjelpe og støtte til å gjøre positive forandringer i kostholdet. Mottoet er «små skritt – store forbedringer». På kurset lærer du blant annet å lese varedeklarasjon, får praktiske råd for hverdagen, motiveres til å endre vaner og utveksler erfaring med de andre deltakerne.

Vi har også lagt ut noen tips på våre sider. Les mer her: KOSTHOLD

 

RØYKESLUTT

På frisklivssentralens røykesluttkurs jobber man med å endre vaner for å slutte å røyke. Erfaringen er at det ofte kan være lettere sammen med andre. I tillegg til kyndig veiledning av kursleder, gir gruppa støtte og motivasjon. Mer på www.slutta.no.

Vi har kommer også med noen tips på våre sider. Les mer her: SLUTTE Å RØYKE?

 

MENTAL HELSE

Noen frisklivssentraler arrangerer  kurs i mestring av depresjon, såkalte KID-kurs. Kurs i mestring av depresjon er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen. Ta kontakt med din frisklivskontakt om dette tema.

Vi har skrevet litt om tema og samlet noen nyttige linker her: PSYKISK HELSE

 

Mer info om friskliv og folkehelse:

Helsedirektoratet

Helsenorge.no