Lindesnes

Frisklivssentralen i Lindesnes er ledet av fysioterapeut Odd Sanne. Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd. Dette gjennom å styrke individets mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og økt fysisk aktivitet, men også veiledning innen kosthold og røykeslutt.

Da Frisklivssentralen i Lindesnes ble startet i 2013 var det bred enighet om at barn er et viktig satsningsområde. Det første tilbudet som ble startet i regi av sentralen var et frisklivstilbud til barn og unge – Friskliv Ung. Dette var et tilbud om motivasjonssamtale, kostholdsveiledning og fysisk aktivitet i gruppe etter skoletid.

Kommunene i Lindesnesregionen ble i 2014 enige om at man skulle satse på Friskus. Friskus er et livsstilsendringstilbud som har sin opprinnelse i Kristiansand. Friskus er tilknyttet UiA (Universitetet i Agder) og de er med på å evaluere effekten av tilbudet i et større forskningsprosjekt sammen med Universitetet i Bergen. Se mer om Friskus lenger nede på siden.

uten navnFrisklivssentralen i Lindesnes søkte våren 2014 om midler til å stimulere elevene ved LUS (Lindesnes ungdomsskolen) til å være mer aktive i friminuttene. Fylkesmannen i Vest-Agder bevilget ca. 100.000kr. Fiskå skole i Kristiansand er kjent for at de har mange aktiviteter som elevene kan holde på med både i friminuttene og før og etter skoletid. Dag Vige, lærer ved Fiskå og bystyrepolitiker i Kristiansand, holdt i begynnelsen av september foredrag på Kulturtorvet om fysisk aktive ungdomsskoleelever, elevdemokrati og muligheten for elevene til å være med å påvirke skolehverdagen. I november 2014 var elevrådet, rektor, tre lærere og leder av Frisklivssentralen på besøk på Fiskå skole. Det var et interessant besøk som gav mye inspirasjon til alle som var med på turen. Bygningsmassen ved Fiskå Skole ligner mye på vår ungdomsskole. Vi fikk sett at elevene trives og er aktive til tross for at skolen er fra 1970 årene. Oppfinnsomme og positive lærere og elever gjorde inntrykk! Det arbeides nå med å lage elevresepsjon og å planlegge hvilke aktiviteter som skal settes i gang. Elevrådet skal ha en betydelig innflytelse i fordelingen av midlene.

uten navn2I februar 2015 ble varmtvannsbassenget reåpnet etter at Fylkesmannen bevilget midler til oppstart og drift. Bassenget er forholdsvis lite – 2×4 meter, men er svært godt egnet til behandling av enkelte lidelser. Spennet av brukere er stort. Eksempler på dette er: små barn, reumatikere, mennesker med muskel – og skjelettlidelser, overvektige, psykisk utviklingshemmede, gamle, eldre med begynnende demens osv.

 

 

 

Lindesnes Frisklivssentral har følgende tilbud:

uten navn3Trim for eldre og gamle på Lindesnes omsorgssenter tirsdager, torsdager og fredager kl.11. Alle er velkommen til å delta. Treningen tar sikte på å bedre og vedlikeholde funksjon i armer og bein. Mesteparten av treningen foregår sittende på stol.

Trim for eldre og gamle på Spangereid bo – og aktivitetssenter onsdager kl. 11. Alle er velkommen til å delta. Treningen foregår både i stående- og sittende.

Varmtvannsbasseng. Bassenget er åpent hverdager fra kl. 9-21. Alle kommunens innbyggere kan benytte seg av tilbudet. Det koster 50kr. pr. person. For bestilling av time og informasjon ta kontakt med Anne Lise i resepsjonen-38 25 52 00.

Gruppetrening høsten/vinteren 2016 og våren/sommeren 2017:

  • F.o.m. torsdag 18.08.16 – t.o.m. mandag 14.11.16 – KOM I FORM gruppe (20-65år).
  • F.o.m. torsdag 17.11.16 – t.o.m. mandag 13.02.17 – Trening for eldre (65+ gruppe)
  • F.o.m. torsdag 16.02.17 – t.o.m. mandag 15.05.17 – KOM I FORM gruppe (20-65år).
  • F.o.m. torsdag 18.05.17 – t.o.m. torsdag 29.06.17 og f.o.m torsdag 17.08.17 – t.o.m. torsdag 14.09.17 – Trening for eldre (65+).

NB! Informasjon som gjelder for perioden 16.02.17-15.05.17 (KOM I FORM-gruppe). Deltakerne er delt i to grupper på Shapes treningssenter.

Mandag 20.02.17  kl. 16.00, blir det undervisning om kosthold og ernæring på Treffstedet, Lindesnes Omsorgssenter, med Elisabeth Gjevang.

Mandager trening på Shapes:

Gruppe 1 fra kl. 14.00-14.45
Gruppe 2 fra kl. 15.00 -15.45

Onsdager trening på Lindesnes ungdomsskole:

Begge grupper fra kl. 16-17

Torsdager i lysløypa:

Begge grupper fra kl. 16-17
Mandager trening på Shapes Vigeland. Sirkeltrening med fokus på styrke og bevegelighet.

Onsdager trening på Lindesnes ungdomsskole. Mye ballspill-innebandy, fotball, kanonball o.l.

Torsdager trening i lysløypa. Intervalltrening.

Alle som ønsker å delta på treningene må melde seg på før treningene begynner. Vi ønsker å ha en samtale med alle deltakerne og gjennomføre fysiske tester før treningene starter. Det er også viktig å kartlegge om deltakerne har sykdommer eller lidelser som instruktørene bør vite om.

Det vil også være fokus på ernæring og matlaging. Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Ofte kan det å ta små grep i hverdagen ha stor betydning. Vi vil prøve å få en ernæringsfysiolog til å snakke om kosthold og tilbereding av mat.

 

 

 

 

 

profilFrisklivsleder/fysioterapeut

Odd Sanne                                                                  

Telefon: 38 25 51 78/91 75 84 83

odd.sanne@lindesnes.kommune.no

 

 

 

bilde (1)

Fysioterapeut

Stina Thuen Imler

Telefon: 38 25 51 79/94 82 24 53

stina.thuen.imler@lindesnes.kommune.no

 

 

Turnuskandidat

Aurora Næss

Telefon: 38 25 51 78/91 14 37 96

susanne.tender@lindesnes.kommune.no

 

 

 

Nyttige lenker: