Lindesnes

Ønsker du å bli snus- eller røykfri?

Anette strandmyr fidje nettsak 1000

I februar og mars arrangeres det snus- og røykesluttkurs for alle i Lindesnesregionen. Kurset holdes på Kulturtorvet på Vigeland og består av fem samlinger.

– Det kan være lettere å slutte med røyk og snus sammen med andre. Felleskapet i ei gruppe kan motivere og gi ekstra styrke i slutteprosessen, sier Anette Strandmyr Fidje (på bildet)  som er kursleder, sammen med Mailinn Syvertsen. Hun forteller at det er 40 prosent større sjanse for å bli tobakksfri for de som får veiledning i gruppe og behandling med medikamenter.

– Vi kommer til å jobbe med å forberede deltakerne på de utfordringene som vil komme når de slutter med tobakk og med å bryte mønstre og vaner. For eksempel å ikke røyke på samme tidspunkt som vanlig. Det blir mye fokus på motivasjon for å slutte, sier Fidje.

De to første kursøktene brukes til å forberede snus- og røykeslutt. Den tredje kursdagen er sluttedagen og de to siste samlingene blir brukt til å opprettholde motivasjonen til å være snus- og røykfri.

Hva må til å slutte å røyke eller snuse?

– Det varierer veldig fra person til person. Noen er veldig plaget av abstinenser når de kutter ut nikotinen. For andre er det vanskeligst å endre vaner og rutiner. Vi har mye fokus på fordelene ved å slutte med tobakk.

Tidspunkt, sted og pris:

  • 5 samlinger på ca. 2 timer. Torsdag: 8.feb, 15.feb, 22.feb, 1.mars og 22.marsKl. 18:00 – 20:00
  • Sted: Kafeen på kulturtorvet på Vigeland
  • Pris: 250 kroner
  • Målgruppe: voksne

Kontakt Anette Strandmyr Fidje for mer informasjon eller påmelding: Epost: , tlf. 400 16 589.

Her finner du nyttige tips om snus- og røykeslutt

Kursarrangør: Frisklivssentralen i Lindesnes kommune i samarbeid med de andre kommunene i Lindesnesregionen.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Frisklivssentralen i Lindesnes er ledet av fysioterapeut Odd Sanne. Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd. Dette gjennom å styrke individets mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og økt fysisk aktivitet, men også veiledning innen kosthold og røykeslutt.

NB! Bassenget er for tiden stengt! Åpnes forhåpentligvis tidlig på nyåret 2018!

uten navn2I februar 2015 ble varmtvannsbassenget reåpnet etter at Fylkesmannen bevilget midler til oppstart og drift. Bassenget er forholdsvis lite – 2×4 meter, men det er svært godt egnet til behandling av enkelte lidelser. Spennet av brukere er stort. Eksempler på dette er: små barn, reumatikere, mennesker med muskel – og skjelettlidelser, overvektige, psykisk utviklingshemmede, gamle, eldre med begynnende demens osv.

Varmtvannsbassenget er åpent hverdager fra kl. 9-21. Alle kommunens innbyggere kan benytte seg av tilbudet. Det koster 50kr. pr. person. For bestilling av time og informasjon ta kontakt med Anne Lise i resepsjonen-38 25 52 00.

 

 

Lindesnes Frisklivssentral har følgende tilbud:

uten navn3Trim for eldre og gamle på Lindesnes omsorgssenter tirsdager, torsdager og fredager kl.11. Alle er velkommen til å delta. Treningen tar sikte på å bedre og vedlikeholde funksjon i armer og bein. Mesteparten av treningen foregår sittende på stol.

Trim for eldre og gamle på Spangereid bo – og aktivitetssenter onsdager kl. 11. Alle er velkommen til å delta. Treningen foregår både i stående og sittende.

 

 

Gruppetrening høsten 2017,  vinteren/våren/sommeren/høsten 2018 og vinteren 2019:

  • F.o.m. mandag 08.01.18- t.o.m. torsdag 22.03.18- Trening for eldre (65+).
  • F.o.m. torsdag 05.04.18- t.o.m. torsdag 28.06.18- KOM I FORM gruppe (20-65år).
  • F.o.m. torsdag 16.08.18- t.o.m. torsdag 15.11.18.- Trening for eldre (65+).
  • F.o.m. torsdag 03.01.19 -t.o.m. torsdag 28.03.19-KOM I FORM gruppe (20-65år).

  

OBS! Etter sommerferien, august 2017, vil mandagstreningene også være på Lindesnes ungdomsskole!

 

Mandager trening på Lindesnes ungdomsskole:

Styrke – og bevegelighetstrening fra kl. 14.30-15.30

Onsdager trening på Lindesnes ungdomsskole:

Trening i hall. Fortrinnsvis ballspill fra kl. 16-17

Torsdager i lysløypa:

Intervalltrening fra kl. 16-17

 

Alle som ønsker å delta på treningene må melde seg på før treningene begynner. Vi ønsker å ha en samtale med alle deltakerne og gjennomføre fysiske tester før treningene starter. Det er også viktig å kartlegge om deltakerne har sykdommer eller lidelser som instruktørene bør vite om.

Det vil også være fokus på ernæring og matlaging. Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Ofte kan det å ta små grep i hverdagen ha stor betydning. Vi vil prøve å få en ernæringsfysiolog til å snakke om kosthold og tilbereding av mat.

 

 

 

 

 

profilFrisklivsleder/fysioterapeut

Odd Sanne                                                                  

Telefon: 38 25 51 78/91 75 84 83

odd.sanne@lindesnes.kommune.no

 

 

 

bilde (1)

Fysioterapeut

Stina Thuen Imler

Telefon: 38 25 51 79/94 82 24 53

stina.thuen.imler@lindesnes.kommune.no

 

 

Turnuskandidat

Siri Amanda Norum

Telefon: 38 25 51 78/91 14 37 96

siri.amanda.norum@lindesnes.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Nyttige lenker: