Lindesnes

Frisklivssentralen i Lindesnes er ledet av fysioterapeut Odd Sanne. Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd. Dette gjennom å styrke individets mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og økt fysisk aktivitet, men også veiledning innen kosthold og røykeslutt.

 

 

 

uten navn2I februar 2015 ble varmtvannsbassenget reåpnet etter at Fylkesmannen bevilget midler til oppstart og drift. Bassenget er forholdsvis lite – 2×4 meter, men det er svært godt egnet til behandling av enkelte lidelser. Spennet av brukere er stort. Eksempler på dette er: små barn, reumatikere, mennesker med muskel – og skjelettlidelser, overvektige, psykisk utviklingshemmede, gamle, eldre med begynnende demens osv.

Varmtvannsbassenget er åpent hverdager fra kl. 9-21. Alle kommunens innbyggere kan benytte seg av tilbudet. Det koster 50kr. pr. person. For bestilling av time og informasjon ta kontakt med Anne Lise i resepsjonen-38 25 52 00.

 

 

Lindesnes Frisklivssentral har følgende tilbud:

uten navn3Trim for eldre og gamle på Lindesnes omsorgssenter tirsdager, torsdager og fredager kl.11. Alle er velkommen til å delta. Treningen tar sikte på å bedre og vedlikeholde funksjon i armer og bein. Mesteparten av treningen foregår sittende på stol.

Trim for eldre og gamle på Spangereid bo – og aktivitetssenter onsdager kl. 11. Alle er velkommen til å delta. Treningen foregår både i stående og sittende.

 

 

Gruppetrening våren/sommeren/høsten 2017 og vinteren/våren/sommeren/høsten 2018:

  • F.o.m. torsdag 18.05.17 – t.o.m. torsdag 29.06.17 og f.o.m torsdag 17.08.17 – t.o.m. torsdag 14.09.17 – Trening for eldre (65+).
  • F.o.m. mandag 18.09.17- t.o.m. torsdag 14.12.17- KOM I FORM gruppe (20-65år).
  • F.o.m. torsdag 04.01.18- t.o.m. torsdag 22.03.18- Trening for eldre (65+).
  • F.o.m. torsdag 05.04.18- t.o.m. torsdag 28.06.18- KOM I FORM gruppe (20-65år).
  • F.o.m. torsdag 16.08.18- t.o.m. torsdag 15.11.18.- Trening for eldre (65+).

NB! Informasjon som gjelder for perioden 16.02.17-15.05.17 (KOM I FORM-gruppe). Deltakerne er delt i to grupper på Shapes treningssenter.

OBS! Etter sommerferien, august 2017, vil mandagstreningene også være på Lindesnes ungdomsskole!

 

Mandager trening på Shapes:

Gruppe 1 fra kl. 14.00-14.45
Gruppe 2 fra kl. 15.00 -15.45

Onsdager trening på Lindesnes ungdomsskole:

Begge grupper fra kl. 16-17

Torsdager i lysløypa:

Begge grupper fra kl. 16-17

 

Mandager trening på Shapes Vigeland. Sirkeltrening med fokus på styrke og bevegelighet.

Onsdager trening på Lindesnes ungdomsskole. Mye ballspill-innebandy, fotball, kanonball o.l.

Torsdager trening i lysløypa. Intervalltrening.

Alle som ønsker å delta på treningene må melde seg på før treningene begynner. Vi ønsker å ha en samtale med alle deltakerne og gjennomføre fysiske tester før treningene starter. Det er også viktig å kartlegge om deltakerne har sykdommer eller lidelser som instruktørene bør vite om.

Det vil også være fokus på ernæring og matlaging. Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Ofte kan det å ta små grep i hverdagen ha stor betydning. Vi vil prøve å få en ernæringsfysiolog til å snakke om kosthold og tilbereding av mat.

 

 

 

 

 

profilFrisklivsleder/fysioterapeut

Odd Sanne                                                                  

Telefon: 38 25 51 78/91 75 84 83

odd.sanne@lindesnes.kommune.no

 

 

 

bilde (1)

Fysioterapeut

Stina Thuen Imler

Telefon: 38 25 51 79/94 82 24 53

stina.thuen.imler@lindesnes.kommune.no

 

 

Turnuskandidat

Aurora Næss

Telefon: 38 25 51 78/91 14 37 96

susanne.tender@lindesnes.kommune.no

 

 

 

Nyttige lenker: