Mandal

Frisklivstilbud i Mandal

Mandal kommune har ikke etablert frisklivssentral, men vil gjerne henvise til mange lokale trimtilbud, f.eks. seniorturer hver onsdag, litt lettere turer hver tirsdag og saktegruppa hver mandag. Mandals Turnforening har mange partier, i forhold til friskliv vil vi fremheve mosjonsskolen, hjertegruppa og godt voksne som er svært aktuelle for dem som ønsker å komme i bedre form.

Oversikt over diverse aktivitetstilbud finner du her.

Mandal kommune skal starte prosjektet ”Friskliv for eldre”, der hovedmålgruppen er personer fra 65 år og oppover. Prosjektet vil legge stor vekt på aktivitetstilbud, rask rehabilitering etter skade/sykdom, kosthold og ikke minst møteplasser.

 

KONTAKTINFORMASJON

Prosjektleder Friskliv for eldre

Randi Christensen 

Telefon: 38 27 37 74

randi.christensen@mandal.kommune.no

 

Folkehelsekoordinator

Hallfrid Jostedt

Telefon: 38 27 30 15

hallfrid.jostedt@mandal.kommune.no