Marnardal

Frisklivssentralen i Marnardal er en del av folkehelseenheten. Sentralen  er et lokalt kompetansesenter og skal være en arena der kompetanse, læring og mestring fører til endring av livsstil og bedre kontroll over egen helse.

Marnardal har satt av en 20 % stilling for Friskliv.  Tilbudet omfatter individuell samtale som er basert på metoden endringsfokusert veiledning, forskjellige aktivitetstilbud som utetreningsgruppen, trening i sal, balansetrening 65+ og enkel kostholdsveiledning,  samtidig som Frisklivssentralen jobber tett sammen med Frivilligsentral, folkehelsekoordinator og frivillige lag og organisasjoner i kommunen. Spør etter frisklivsresepten på legesenteret, NAV,  hos fysioterapeutene eller i psykisk helse. Du kan også ringe direkte til sentralen i Marnardal. Leder av Frisklivssentralen i Marnardal er Kristina Meyer som er utdannet fysioterapeut. Vi holder til på Marnardal omsorgssenteret.

Under finner du en oversikt over aktivitetstilbudene i Marnardal. Kalenderen viser åpne tilbud og i tillegg kan du få tilbud på resept. Ta kontakt med ditt Frisklivskontor (kontaktinformasjon nederst på siden).

Microsoft Word - timeplan_Marnardal juni2015.doc

Klikk på kalenderen for å få den større på skjermen.

 

Kurs:

I juni arrangerer vi Bra Mat-kurs:

Tid: 2., 9., og 16. juni fra kl. 17.00- ca 19.00.

Sted: Dagsenteret ved Marnarheimen

Påmeldingsfrist: 8.mai 2015

Påmelding til Kristina, tlf.: 94140087

 

Mer informasjon om utetreningsgruppen og andre tilbud i kommunen finner du på kommunen sin kultur- og aktivitetskalender.

 

kristina_meyerKONTAKTINFORMASJON

Leder av frisklivssentralen/ fysioterapeut/ folkehelsekoordinator

Kristina Meyer

Telefon: 941 40 087

kristina.meyer@marnardal.kommune.no

 

Nyttige lenker:

Lag/ foreninger som tilbyr fysisk aktivitet eller annet som fremmer folkehelse:

 

Marnardal Frivilligsentral

Torhild Helgesen, tlf.: 90739197

Torhild.Helgesen@marnardal.kommune.no

 

Bjelland idrettslag

Ingvild Rosseland, tlf.: 97195825

i.rosseland@hotmail.com

 

Laudal helselag

Else Høyland, tlf.: 92265192

gerd@sveinall.no

 

Skateboard klubben

Ruth Elin B Sveinall, tlf.: 99597994

re@sveinall.no

 

Marnardal speiderforening

Jørgen Sæbø, tlf.: 48111421

Jorgen.sebo@marnardal.com

 

Marnardal idrettslag

Tor Johan Haugland, tlf.: 99799930

tojohaug@online.no

 

Øyslebø helselag

Sidsel Birkeland Skaar, tlf.: 41634217

Sidsel.b.skaar@gmail.com

 

Seniordans

Inger Grande Kråkeland, tlf.: 46430799

in-kraa@online.no