Om oss

En frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse samt forebygge og mestre sykdom. Målgruppen ved en frisklivssentral er personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse, men man trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker ved en frisklivssentral.

zumba

Frisklivssentralene i Lindesnesregionen samarbeider med frivillige, offentlige og private aktører og har god oversikt over lokale tilbud i de ulike kommunene. Tilbudene omfatter kostholdskurs, kursing i røykeslutt og veiledning i hvordan du kan holde deg i aktivitet for en bedre helse. Vi satser på en lav terskel og bred dør. Her er det rom for alle!

Du kan finne ut mer om Friskliv der du bor ved å klikke på din kommune under eller i menyen til høyre:

Audnedal // Lindesnes // Mandal // Marnardal // Åseral

Fysisk aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet gir gode helseeffekter på både kort og lang sikt. Målet er at deltakerne skal kjenne mer overskudd og styrke fysisk og psykisk helse. Aktivitetene foregår ofte utendørs, men noen frisklivssentraler har også tilbud innendørs. På frisklivssentralen får du veiledet hjelp til å komme i gang og aktivitet som er tilpasset deg og ditt nivå.

Bra Mat-kurs

Bra mat er et inspirasjonskurs som skal motivere, hjelpe og støtte til å gjøre positive forandringer i kostholdet. Mottoet er «små skritt – store forbedringer». På kurset lærer du blant annet å lese varedeklarasjon, får praktiske råd for hverdagen, motiveres til å endre vaner og utveksler erfaring med de andre deltakerne.

Røykesluttkurs

På frisklivssentralens røykesluttkurs jobber man med å endre vaner for å slutte å røyke. Erfaringen er at det ofte kan være lettere sammen med andre. I tillegg til kyndig veiledning av kursleder, gir gruppa støtte og motivasjon.